IAAM
DEFINIȚIA GENERALĂ A UNUI CAZ DE INFECȚIE ASOCIATĂ ASISTENȚEI MEDICALE (IAAM) SAU INFECȚIE NOSOCOMIALĂ

Infecție nosocomială asociată spitalizării actuale

O infecție care corespunde unei dintre definițile de caz ȘI:

  • debutul simptomelor a fost în ziua 3 sau mai târziu (data internării = ziua 1) a spitalizării actuale SAU 
  • pacientul a fost supus unei intervenții chirurgicale în ziua 1 sau ziua 2 și prezintă simptome de infecție la locul intervenției chirurgicale înainte de ziua 3 SAU
  • un dispozitiv invaziv a fost plasat în ziua 1 sau ziua 2 determinând o infecție înainte de ziua 3 

Infecție nosocomială asociată unei spitalizări anterioare

O infecție care corespunde uneia dintre definițile de caz ȘI: 

  • pacientul se prezintă cu o infecție, dar a fost reinternat la mai puțin de 48 de ore de la o internare anterioară într-un spital de urgență SAU
  • pacientul a fost internat cu o infecție care corespunde definiției de caz pentru o infecție la locul intervenției chiurgicale (ILIC), adică ILIC a apărut în primele 30 de zile de la intervenție (sau, în cazul intervențiilor chirurgicale care implică un implant, ILIC a fost profundă sau a afectat un spațiu/organ și a apărut în primele 90 de zile de la intervenție), iar pacientul are simptome care corespund definiție de caz și/sau este sub tratament cu antimicrobiene pentru infecția respectivă SAU
  • pacientul a fost internat (sau îi apar simptome în primele 2 zile) pentru infecție cu Clostridioides difficile la mai puțin de 28 zile de la o externare anterioară de la o externare anterioară dintr-un spital de urgență 

Notă: În scopul efectuării anchetelor de determinare a prevalenței punctuale, o infecție nosocomială activă prezentă în ziua anchetei este definită ca o infecție în care semnele și simptomele infecției sunt prezente la data anchetei sau semnele și simptomele au fost prezente în trecut, iar pacientul primește (încă) tratament pentru infecția respectivă la data anchetei. Prezența simptomelor și a semnelor se verifică înainte de începerea tratamentului pentru a determina dacă infecția tratată corespunde uneia dintre definițiile de caz pentru infecția nosocomială.