Status
Număr
Titlu
Data publicării
Fresh
Ordinul MS nr. 434
Aprobarea planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19
2021/03/26
Fresh
Ordinul MS nr. 436
Aprobarea protocolului specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV-2)
2021/04/09
HG nr. 857
Stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
2011/08/24
Ordinul MS nr. 6
Modificarea și completarea Ordinului MS nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului național de prevenire, supraveghere și control a tuberculozei
2018/01/04
Decizia UE 945
Bolile transmisibile și problemele de sănătate speciale conexe care trebuie să facă obiectul supravegherii epidemiologice, precum și definițiile de caz relevante (include Definiţiile de caz utilizate pentru supravegherea infecţiilor asociate asistenţei medicale)
2018/06/22
Ordinul MS nr. 1500
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor de anestezie și terapie intensivă în unitățile sanitare
2009/11/24
Ordinul MS nr. 1461
Modificarea și completarea ordinului ministrului sănătății publice nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
2018/01/11
Ordinul MS nr. 1071
Modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr.1082/731/2016 pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide
2017/09/13
Ordinul MS nr. 604
Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private
2017/05/26
Ordinul MS nr. 446
Aprobarea Standardelor, Procedurii și Metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor
2017/04/27
Ordinul MS nr. 377
Aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018
2017/04/01
Ordinul MS nr. 1082
Aprobarea Modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide
2016/09/27
Ordinul MS nr. 1101
Aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
2016/09/30
Ordinul MS nr. 1096
Modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare
2016/09/30
Ordinul MS nr. 961
Aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
2016/08/19
Reg UE nr. 528
Punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide
2012/05/21
Ordinul MS nr. 10
Aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe teritoriul României
2010/03/29
HG nr. 617
Stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE nr.528 din 2012
2014/08/06
Ordinul nr.914
Aprobarea Normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare (actualizat până la data de 30 septembrie 2016)
2006/07/26
Ordinul nr.1226
Aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale
2012/12
Ordinul nr.1025
Aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unitățile medicale
2000/12/07
HG nr.974
Normele de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizarea a calității apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile
2004/06/15
​Legea 458
Calitatea apei potabile
2002/10/08
Ordinul nr.1225
Aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă
2003/12/24
HG nr. 355
Supravegherea sănătății lucrătorilor
2007/04/11
Ordinul nr. 1528
Aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie
2013/12/13
Ordinul nr. 1163
Aprobarea Definițiilor de caz utilizate în sistemul național de supraveghere a bolilor transmisibile
2003/12/15
HG nr. 589
Stabilirea Metodologiei de raportare și colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile
2007
Ordinul nr.883
Metodologia de alertă precoce și răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile
2005/08/16